Свържете се с нас

Институт по криобиология и хранителни технологии

1407, гр. София, бул. „Черни връх“ № 53

Тел: 02/ 8681363, 02/ 8255180, 02/ 9628413;

E-mail: director@ikht.bg; daniela.miteva@ikht.bg

За проекта

Конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016

Цел и хипотези

Изследване на възможността за понижаване на алергенния и  антигенен ефект на млечни протеини чрез прилагане на алтернативен технологичен подход

Новини

Информация и събития