Институт по криобиология и хранителни технологии

Фонд „Научни изследвания“

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.

 

Проект ДН 06/5 от 16.12.2016

Алтернативна технология за понижаване на алергенния и антигенен ефект на млечни протеини 

 

За проекта

Конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални изследвания – 2016

Цел и хипотези

Изследване на възможността за понижаване на алергенния и  антигенен ефект на млечни протеини чрез прилагане на алтернативен технологичен подход

Новини

Информация и събития